ITB上看过来

                                            

                                           

呢喃 图


木桐白云 (2013-03-24 11:34:42)

与你合影的是电音三太子吧?

呢喃 (2013-03-24 11:58:24)

这是在日本展台前。

木桐白云 (2013-03-24 12:10:02)

蔡依林与电音三太子愉快热舞

电音三太子就是用电子音乐伴奏,哪吒三太子大神像随着音乐跳舞。这种艺术形式近几年在台湾地区比较流行。

梅子 (2013-03-24 13:35:24)

要是每幅图片加上文字说明就更好看了。

呢喃 (2013-03-24 20:53:04)

谢谢木桐兄介绍,可惜这照片看不到呀!

木桐白云 (2013-03-24 22:38:55)

在网上搜一下“电音三太子”的信息就可以了。